In en om Assen

De Collardslaan


Bronvermelding:
Asser Historisch Tijdschrift; nummer 2 / juni 2004. Een verhaal van Bertha Vlieghuis
In de jaren '40 was er bijna geen verkeer


De Collardslaan heb ik niet anders gekend dan met grote kastanjebomen, een rijbaan met klinkers in het midden en een brede strook zand tussen de rijweg en de huizen. Ieder huis had een klinkerstraatje van de voordeur tot de weg. Ik ben geboren in de Tuinstraat in Assen-Oost en wij verhuisden in 1937 of 1938 naar de Collardslaan, waar wij een lichtdrukkerij hadden. Naar het huis direct naast de Jozefkerk, die toen 'Grote Kerk' werd genoemd. Daar heb ik gewoond tot 1952. De Collardslaan, tussen Kerkplein en Markt, is geen lange straat. Er woonden maar acht gezinnen met kinderen en daarvan waren er ongeveer tien van mijn leeftijd. Een van de vroegste herinneringen, is de geboorte van mijn zusje. Ik werd uit de kleuterschool gehaald en mocht voor op de stang van de fiets zitten. Toen we thuis kwamen had ik een zusje.

In de jaren veertig hebben we veel op straat gespeeld, dat kon in die tijd, er was bijna geen verkeer. Vooral 's avonds na het eten tot het donker werd. We speelden boompje verwisselen, blikje trap en verstoppertje. Er waren dikke bomen, veel portieken en gangetjes tussen de huizen. Ik mocht niet naar de Kerkstraat. Aan de andere kant van de straat, naast garage Brink, was achter een schutting een stukje verwaarloosde grond en van daaruit kon je in een oude schuur van de firma Van Leusen komen. Je moest wel oppassen dat je niet door de vloer zakte. Op het zand bij die schuur kon je mooie hinkelbanen tekenen. Het autoverkeer dat voorbij kwam bestond onder andere uit de bussen van de DABO, die vertrokken van voor hotel Bies waar een halte was. Op beide hoeken aan het eind van de Collardslaan was een hotel.

Aan de Markt dat van Bies en aan de andere kant, aan het begin van de Vaart, Het Wapen van Drenthe. In onze straat waren twee garagebedrijven, die van Wander en van Brink. Beide aan de westkant van de straat. Elk had een benzinepomp, maar in de oorlog was er niet veel benzine. Naast ons huis stonden vaak auto's, die er gestald werden door de mensen van garage Wander. Op een dag stond er een kleine vrachtwagen. Twee jongens uit de straat waren er ingekropen en hadden kennelijk een paar knopjes geprobeerd, want de auto begon te rijden. Gelukkig werden ze op tijd gered en er was geen schade. Zoals gezegd woonden wij naast de 'Grote Kerk', aan de Dr. Nassaulaan was de rooms katholieke kerk en aan de Zuidersingel de gereformeerde kerk.


De jaarlijkse kermis stond in de Collardslaan

Op zondagmorgen was er veel klokgelui. In de oorlogsjaren kwamen kerkgangers lopend of op de fiets naar de kerk. Het was dan een beetje druk in onze straat. De kerkgangers stalden hun fietsen vaak tegen ons huis. Drie maal per dag liepen de nonnetjes van het Zusterhuis aan de Markt via de Collardslaan naar de katholieke kerk aan de Nassaulaan. Na de oorlog was er weer de jaarlijkse kermis. Dan stond de straat vol met draaimolens, schiettenten, de hobbelende geit en nog veel meer. Naast ons huis tegen de kerk stond altijd een grote tent, waarin voorstellingen werden gegeven. Je hoorde regelmatig 'Komt dat zien, komt dat zien', maar zelf heb ik daar nooit een voorstelling gezien Wel leverden wij de stroom voor die attractie. Er ging een kabel door een raampje van de lichtdrukkerij naar binnen.

Ook werd onze buitenkraan door deze mensen gebruikt. Tijdens de kermisdagen hoorde je allerlei soorten muziek door elkaar. De eerste avond kon je er niet van slapen, maar de volgende avonden was je er al aan gewend. In onze straat was verder de dansschool van Jaap Jongepier. Een winter hebben wij daar met klasgenoten en kinderen uit de buurt dansles gehad, een leuke tijd. In de eerste winters van de oorlog was er veel ijs. Wij gingen schaatsen op de vaart. Er lagen veel boten langs de kant. Dat was toch wel een leuke ijsbaan. Eerst mochten we niet verder dan het kleine witte bruggetje over de Vaart. Later schaatste ik naar het Zeijerveld naar de boerderij van Erkelens.

Tijdens de eerste weekenden van de TT na de oorlog, werd onze straat 's avonds als parkeerplaats gebruikt door motorvolk dat in de stad een kijkje wilde nemen. Je kon over de zadels lopen. Ook heb ik nog een herinnering aan een paardenkeuring. Men liep met een paard aan de leidsel de straat op en neer. De straat van mijn jeugd, was een gewone en misschien wel een beetje een saaie straat. Toch heb ik er met plezier gewoond.


De Collardslaan anno 2011 (foto ©Sietse Kooistra)


Straatnamen in Assen


De Collardslaan

Toen Assen in 1809 tot stad was verklaard, werd bij koninklijk besluit van 13 maart van dat jaar de eerste burgemeester benoemd. Heel wat burgervaders hebben na die tijd reeds op de hoogste zetel van ons stadsbestuur gezeten en één van de bekendste was wel mr. I. Collard, de peet van de Collardslaan. Tot driemaal toe heeft hij de ambtsketen van Assen gedragen, de eerste keer in 1812 toen hij van 23 maart tot 21 december burgemeester J. W. Tabingh verving: dit was dus in de Franse tijd en men sprak dan ook niet van burgemeester maar van maire. 16 september 1813 werd hij andermaal tot Assen 's eerste burger uitgeroepen als opvolger van mr. R. P. Waller en deze ambtsperiode liep tot 2 januari 1816, met dien verstande dat hij tot 28 januari 1814 de titel droeg van maire en daarna, met beëindiging van de Franse tijd, weer burgemeester genoemd werd.

Op 16 december 1815 werd voor onze stad een college ingesteld van drie burgemeesters, waarvan één president was, terwijl de beide anderen de functies van de tegenwoordige wethouders vervulden. Dit college, waarvan Collard het presidentschap waarnam en waarin verder zitting hadden mr. G. w. van de Feltz en mr.C. W. E. Hofstede, werd op 2 januari 1816 geïnstalleerd. Dit was het laatste burgemeesterschap van mr. Collard, want op 14 maart 1817 kwam een eind aan zijn leven. Hij stond in de stad, die toentertijd ruim 1000 inwoners telde, in hoog aanzien en wordt ondermeer beschouwd als de pionier van der villabouw aan de Hoofdlaan. Aan een pad dat achter de Nederlands Hervormde kerk lag werd door de volksmond de naam Collardslaan gegeven, reeds in 1809 was hiervan sprake. In 1855 werd de laan van gemeentewege bestraat en bij raadsbesluit van 16 mei 1884 werd de naam Collardslaan officieel bekrachtigd.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl