In en om Assen

Oude ambachten in Drenthe
De kleermaker - coupeur

Piet Lammers werd in de jaren twintig van de twintigste eeuw opgeleid tot ambachtelijk kleermaker en coupeur. In de jaren vijftig verkoos hij echter de confectie, omdat in het ‘maatwerk’ weinig te verdienen viel. Lammers leerde het vak in al zijn facetten, wat hem vandaag de dag nog steeds van pas komt.

Lees verder

De Boer

Roelof Westebring heeft bijna de hele twintigste eeuw bewust meegemaakt. Als boer met een gemengd bedrijf te Ekehaar in de toenmalige gemeente Rolde werd hij geconfronteerd met de grote crisis in de jaren dertig en de grote veranderingen in de landbouwsector na de Tweede Wereldoorlog. Met de tractor heeft hij nooit goed overweg gekund.

Lees verder

De Bakker

Hendrik Philippus Kamphuis begon in 1915 op z’n twaalfde als leerling-bakkersknecht, maar al gauw kreeg hij ambities om ooit zelfstandig bakker te worden. Door zijn vakmanschap en zakelijk inzicht vond hij altijd gemakkelijk een nieuwe werkkring, voordat hij zich in 1933 voorgoed in Bonnen bij Gieten vestigde.

Lees verder

De Dorpssmid

Voor de Tweede Wereldoorlog had bijna ieder Drents dorp een eigen smederij. De meeste daarvan zijn nu verdwenen, vooral door de grote veranderingen in de agrarische sector. Bouwmarkten en installatiebedrijven kwamen ervoor in de plaats. Eén van de stugge volhouders was Jannes Santing uit Wapse, die omstreeks 1917 als jong knechtje begon bij zijn vader.

Lees verder

De schaapherder

In 1947 was Wessel Luten in Ruinen nog de enige zelfstandige scheper met Drentse heideschapen onder zijn hoede. Inmiddels is zijn kudde uitgegroeid van 70 naar 250 schapen en bovendien zijn er nu ook kuddes Drentse heideschapen en Schoonebekers in Dwingeloo, Ruinen, Balloo, Havelte, Orvelte, Exloo en Hijken. De kuddes zelf zijn niet meer rendabel, hun voortbestaan is voor een groot deel afhankelijk van het toerisme.

Lees verder

De turfschipper

Tot in de jaren dertig had bijna elk Drents dorp nog zijn eigen turfschipper. De vader van Lieuwe de Harder was één van hen en Lieuwe, geboren in 1931, groeide van jongsaf in het vak. Met de komst van het aardgas in de jaren zestig was het afgelopen met de turfhandel. In 1965 verscheepte Lieuwe zijn laatste lading turf.

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl