In en om Assen

Geschiedenis van de sigarenwinkeliers in Assen
Tabakswinkels in Assen tussen 1859 en 1935.


Aan het eind van de vorige eeuw begint de ontwikkeling van de 'middenstand' tot een aparte maatschappelijke klasse. De groep zelfstandige handelaren en ambachtslieden is voortaan te onderscheiden van groepen als arbeiders, industriëlen en intellectuelen. De middenstander zit daadwerkelijk in het midden. Aan de ene kant wordt er tegen hem opgekeken door de arbeider.

Lees verder
Portret van Jan Pieter en Huib Joan George Greebe.


Jan Pieter Greebe, een domineeszoon uit Dokkum, vestigde zich rond de eeuwwisseling in Assen. Omstreeks 1907 neemt hij de sigarenwinkel van L. Pausma aan de Brink over. Na het overlijden van zijn vrouw zet hij, samen met zijn zoon Huib, de zaak voort. De huishouding wordt gedaan door een hulp voor dag en nacht. Zoon Huib Joan George Greebe, is aanvankelijk bediende bij zijn vader in de zaak.

Lees verder
Portret van Hendrikus en Gerrit Peper.


Om zich van een inkomen te verzekeren begint het echtpaar Peper de sigarenzaak in combinatie met een leesbibliotheek. ‘In die tijd was dat nog heel gemakkelijk; je liet je inschrijven en als je van het begin af aan geld had, en je kon goed inkopen dan had men daar respect voor en kon je je gang gaan’.

Lees verder
Portret van Bene Jan en Bruin D. Stuit.


Van Benne Jan Stuit is bekend dat hij voor 1920 met een bepaalde regelmaat met ‘Tip’ Lamberts van de Stationstraat 1 in een T-Ford met sigaren, van een goedkopere soort, de boer opgaat. Dan komt het moment dat hij voor zich zelf wil beginnen. In 1921 neemt hij een winkel in tabak en sigaren aan de Marktstraat 2 over van Paulus Arnoldus Ekkart.

Lees verder
Portret van Albertus en Gerrit Koetsier.


Als Albertus Koetsier op 13 juni 1895 een rijke boerendochter trouwt, is hij 29 jaar oud. Hij vestigt zich in de Kruisstraat 3 -5 en begint een handel in klavervoer, kruidenierswaren en tabak. Hij weet zich in de loop van de jaren een positie in Assen te verwerven die hem het nodige aanzien geeft.

Lees verder
Portret van Harm Hogenbirk.


Harm Hogenbirk begint in 1925 een kapperszaak, een ‘heerensalon’ en sigarenwinkel aan de Groningerstraat. Ook staat hij omstreeks deze tijd al ingeschreven als grossier in tabakswaren, hoewel hij daar nog niet veel werk van maakt. Dit grossieren gebeurt dan nog vanuit de winkel.

Lees verder
Portret van Bé Ritchie.


Na de oorlog krijgt Bé Richie de mogelijkheid de sigarenzaak van Visser (voorheen de wed. Koops) aan de Prins Hendrikstraat over te nemen. In eerste instantie aarzelt hij: “Ik had geen cent, ik was gewoon werknemer bij mijn vader”. Zijn vrouw weet hem dan toch zover te krijgen en in 1950 begint hij een sigarenzaak aan de Prins Hendrikstraat 39.

Lees verder© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl