In en om Assen

Boekpresentatie 'Lombok en het Aardscheveld'


Bronvermelding:
De Graop'rt d.d. sept. 1983, het huisblad van Licht en Kracht


De oudste nog levende Lombokker Jans Koster


Licht en Kracht staat op de plaats van het vroegere Lombok


We staan in feite op historische grond. Deze woorden sprak burgemeester mr. J.W. Mas man van Assen tijdens de presentatie van het boek "Lombok en Aardscheveld" met als onder titeling: "Doar mag'k ja zo graag over proaten " Het gebeurde vrijdagmiddag 23 september 1983 in de zij foyer van het recreatiecentrum en het eerste exemplaar werd overhandigd aan de oudste nog levende oud-lombokker Jans Koster (98 jr) in gezelschap van familieleden en andere genodigden, waaronder oud-medewerker dhr. H. Penning en Marinus Philips van het recreatiecentrum. Hij is n.l. een nazaat van Karst Philips, beter bekend als Karst de Stroper.

Er waren trouwens nog meer fraaie namen: Keizer van Lombok, Koning en Prinsen en hun woning: Prinsenburcht. Het boek is geschreven door drs. Meent W . van der Sluis, docent aardrijkskunde aan de pedagogische academie "De Eekhorst" in Assen en geeft een goed beeld over het wonen en werken in die tijd. De burgemeester sprak dan ook zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de schrijver en zijn medewerkers (P.A.-studenten deden vooronderzoek) . Licht en Kracht staat op de plaats van het vroegere Lombok en alleen daarom was het een historische gebeurtenis om de overdracht van het eerste exemplaar aan de oudste nog levende oud-Lombokker Jans Koster in het recreatiecentrum te laten plaatsvinden.

De Lombokkers waren een slag volk waar praten niet veel geld opleverde. Het kwam meer op daden aan. " Er zijn heel wat anekdotes opgeschreven", zei mr. Masman, "maar deze staat er niet in", Het verhaal gaat dat omstreeks 1900 Karst de Stroper terecht moest staan. Hij werd tot een boete van f 2,50 veroordeeld. Dit was in die dagen een heel bedrag als men weet dat een borrel 2 1 /2 cent en een sigaar 1 cent kostte. Waar haalde hij het geld vandaan. De rechter zag het dilemma waarin Karst zich bevond, wenkte hem en fluisterde: "Karst, zaterdag 2 hazen, dan krijg je die f 2,50."

Zo ging dat in die tijd. Drs. P.J. Veldhuizen, direkteur algemene zaken zei het op hoge prijs te stellen dat dit boek is verschenen. Hij zei te hopen dat het verhaal over het delen van lief en leed zoals dat voor Lombok gold, ook in ons centrum is doorgegaan. Hij overhandigde een pentekening van Lombok van ene Amsing aan de burgemeester. Daarna werd er informeel nog wat gepraat over het boek onder het genot van een drankje en een hapje en toen kwamen de tongen pas goed los. Van alles kwam naar boven en het was bijna een familiere√ľnie. In de komende nummers van de Graop'rt zullen we zeker op de inhoud van het boek nog nader ingaan


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl