In en om Assen

Museum GGZ Drenthe


Bronvermelding:
Zie onder


Het gezelschap bekijkt de collectie van het museum


De leden van de museumcommissie toonden doorzettingsvermogen


Opening museum

Op donderdag 29 augustus 1985 werd in ons centrum het museum geopend. Om 15.00 uur werden de leden van de museumcommissie, de directie en genodigden welkom geheten door de voorzitter van de commissie, dhr. Puite. Een bijzonder welkom was er voor Mevr.Taai, voormalig hoofd linnenkamer, Dhr.Kuiper, voormalig hoofd bouwkundige dienst, Dhr.Prins voormalig lid museumcommissie. Doordat er de laatste jaren een groeiende belangstelling ontstond voor de geschiedenis van de psychiatrie, werd er in 1979 door het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid de werkgroep "Historisch bezit Psychiatrische Ziekenhuizen" opgericht.

Op 1 april 1982 was de eerste bijeenkomst van de museumcommissie van Licht en Kracht. Daarna kwamen ze nog 12 keer bij elkaar. Er werd een eerste tekening gemaakt door Dhr.Kuiper, later nog een tweede door Dhr. Stoter. Toen ging de museumcommissie aan het werk, er werd getimmerd, geschilderd etc. etc, en dat alles in hun vrije tijd. Er is zeer veel materiaal binnengekomen, en alles is nog niet eens opgesteld en geïnventariseerd. Het museum is eigenlijk alweer te klein. De opening werd verricht door Mevr. Taai, waarna bezichtiging plaatsvond en een film anno 1950 werd gedraaid. Na het bezoek aan het museum werd er nog een kop koffie gedronken in de bibliotheek van het hoofdgebouw.

Dankwoorden waren er van de directie, zij had veel waardering voor het initiatief en doorzettingsvermogen dat werd vertoond door de leden van de museumcommissie, daar de directie in eerste instantie in z'n geheel niet achter het idee stond. "Het museum is een eerbetoon aan al die mensen die voorheen, met de toen beschikbare middelen en mogelijkheden de patiënten hielpen", aldus dhr.Puite. Na de woorden van Dhr. Puite vertrok het hele gezelschap vanuit de bestuurskamer in het hoofdgebouw naar de linnenkamer, waar op de zolder het museum is gerealiseerd.


Met grote belangstelling werden de uitgestalde voorwerpen bewonderd


Algemene informatie:

GGZ Drenthe heeft een eigen museum, dat gevestigd is op het terrein aan de Dennenweg in Assen. Met het Museum wil GGZ Drenthe de psychiatrie meer toegankelijk maken. Dat dit aardig lukt, is te merken aan de reacties van de bezoekers. De bezoekers komen uit het hele land. Tijdens de introductiedagen voor nieuwe medewerkers van GGZ Noord-Drenthe is standaard een bezoek aan het museum opgenomen. Daarnaast zijn er nauwe banden met het voortgezet onderwijs in Assen en omgeving.

Elke eerste woensdag van de maand is het museum open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Daarnaast is het mogelijk, met name voor groepen, om op afspraak het museum op een ander tijdstip te bezoeken. Afspraken kunnen gemaakt worden bij:
museumggzdrenthe@gmail.com, Mw. R. Meyer jwlmeijer@ziggo.nl of de beheerder A.IJzer agijzer@hotmail.com
Het museum is voor iedereen gratis toegankelijk. Er is een traplift aanwezig en er is een invalidentoilet.


Verschillende pagina’s op het overzicht ‘Licht en Kracht’ en ‘Port Natal’ konden tot stand komen dankzij de medewerking van Aaltjo IJzer. Hij stelde welwillend het documentatie materiaal ter beschikking.

En de dames Janny van der Vlegel en Uulkje van der Heide. Zij verzamelden tientallen jaren artikelen over de Stichting in het bijzonder en de psychiatrie in het algemeen waardoor er een uniek tijdsbeeld behouden bleef.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl